english
за нас
услуги
продукти
клиенти
препоръки
кариери
контакти
english
»Кариери - свободни работни позиции :
Мираж Трейд ООД предлага отлична възможност младите хора да започнат своята кариера. Системата за подбор осигурява еднакви критерии и равни възможности за всички и допуска в организацията онези, които се доближават максимално до общия профил, който ще им осигури ефективност и възможности за професионално развитие. На всички наши служители компанията предлага отличен социален пакет, който включва добра стартова заплата, и бонуси в зависимост от показаните резултати.

В нашата компания се реализират много динамични личности с добро образование, умеещи да работят ефективно в екип и под напрежение, с много добри комуникативни способности, носещо потенциал за целенасочено развитие.

Ако имате желание за професионално развитие, можете да кандидатствате при нас, като един от сигурните начини да попаднете в нашата база данни е да изпратите автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо на адрес office@mirage.bg


Продавач-консултант на мека и корпусна мебел


Изисквания към кандидатите:
Професионален опит на подобна или друга търговска позиция 3-5 год.;
- отлично познаване и презентиране на техническите параметри на предлаганите продукти
- договаряне условията на продажба и отстъпки
- консултиране на бъдещи и настоящи клиенти за новости в продуктовата гама на фирмата
Висше Образование ;
Много добра комуникативност и презентационни умения;
Гъвкавост при водене на преговори;
Енергичност, инициативност и аналитично мислене; Отлични умения за работа в екип;
Организираност, лоялност и отговорност;
Желание за непрекъснато професионално усъвършенстване в съответното направление;
Владеенето на чужд език – предимство
Шофьорска книжка кат. В - предимство

Ние предлагаме:
- твърдо възнаграждение и бонусна система, обвързана с постигнатите резултати;
- фирмени обучения и възможност за професионално развитие;
- интересна работа в млад и динамичен екип.

Продавач-консултант на интериорен текстил

Изисквания към кандидатите:
Професионален опит на подобна или друга търговска позиция 3-5 год.;
- отлично познаване и презентиране на техническите параметри на предлаганите продукти
- договаряне условията на продажба и отстъпки
- консултиране на бъдещи и настоящи клиенти за новости в продуктовата гама на фирмата
Висше Образование ;
Много добра комуникативност и презентационни умения;
Гъвкавост при водене на преговори;
Енергичност, инициативност и аналитично мислене; Отлични умения за работа в екип;
Организираност, лоялност и отговорност;
Желание за непрекъснато професионално усъвършенстване в съответното направление;
Владеенето на чужд език – предимство
Шофьорска книжка кат. В - предимство

Ние предлагаме:
- твърдо възнаграждение и бонусна система, обвързана с постигнатите резултати;
- фирмени обучения и възможност за професионално развитие;
- интересна работа в млад и динамичен екип.


Кандидатите могат да изпращат автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка на office@mirage.bg . Контакт ще бъде осъществен само с одобрените кандидати.